Deklarasjon for BLÜCHER produkter

BLÜCHER's produkter overholder kravene til de strengeste standarder. Under finner du samsvarserklæringer og green passports til våre produkter.

Filene er tilgjengelig i PDF for nedlastning eller print. For å kunne åpne filene, trenger du Acrobat Reader som er tilgjengelig på www.adobe.com/downloads/.

Avløpssystem

Green Passport
BLÜCHER Avløpssystem i rustfritt stål

i henhold til IMO Resolution MEPC. 197(62)

Sluk & Gulvrenner

Industrisluk

Samsvarserklæring
Fettutskiller
(på engelsk)
i henhold til EN 1825-1

Gulvrenner & kjøkkenbrønner

Rør & deler

Green passport
BLÜCHER® EuroPipe, Rør & deler
 (på engelsk)
i henhold til IMO Resolution A.962

Gjennomføringer

Markedets laveste boligsluk

Markedets laveste boligsluk med godkjent pungvannlås • Boligsluk i rustfritt stål med vannlås • Overholder kravene i EN1253 • SINTEF godkjent TG20028

Se produktblad