Connected Roof

1388x768px_connected_roof_IOT_wireless
1366x768_home_connected_roof

Connected Roof

Kjenner du virkelig ytelsen til taket ditt? Om avløpet er tett? Eller om du har vannoppsamling?

Med BLÜCHER Connected Roof kan du minimere risikoen for skade på konstruksjoner, produksjon, lager, kommersielle tomter eller lageranlegg og samtidig øke takets levetid.


Enkel installasjon av den trådløse skjermen gjør det mulig for Connected Roof å oppdage vann nivåer og temperaturer på taket og varsle deg umiddelbart så snart tømming av avløp eller andre ytelsesproblemer oppstår - noe som gir økt sikkerhet, mer forutsigbart vedlikehold og reduserte vedlikeholdskostnader. Connected Roof kan installeres som et frittstående system eller integreres med dine bygningsstyringssystemer (BMS) som gir en enkel oversikt over anleggene dine.

 

Connected Roof fordeler:


Connected Roof - Hvordan virker det?

Kjenner du ytelsen til ditt tak?

 

Minimer risikoen for skader på bygninger og inventar med NYE Connected Roof sluk-konseptet med trådløs overvåking. Systemet varsler deg umiddelbart om potensielle risikoer, f.eks. hvis avløp er tett.


  • Unngå vannoppsamling
  • Unngå vanninntrengning
  • Spar vedlikeholdskostnader

Ivan Jæger Christiansen
CEO
Proshop
Som en stor aktør i Europa innen nettbutikk, stoler kundene på vår raske service. Derfor har vi ikke råd til noen sammenbrudd i lagerbeholdningen på grunn av ubehagelig vanneksponering. Connected Roof holder et øye med bygningens femte fasade slik at vi kan fokusere på kjernevirksomheten i stedet.