BLÜCHER® komplett dreneringssystem for oljeplattformen Goliat | BLÜCHER

Goliat får full pakke

Resource Image - 03289-Marine m u etiket

Del denne kasusstudien

Industri

Marine

Kategori

Produkt(er) installert:

Kunde

Hyundai Heavy Industries

Sted

Barentshavet, Norge

Løsning

Komplett dreneringssystem, inkludert rør, beslag, avløp, renner og tilpassede løsninger.

Resultat (ROI)

Hyundai Heavy Industries som utstyrte Goliat FPSO med et komplett dreneringssystem i rustfritt stål, valgte BLÜCHER på grunn av tidligere tilfredsstillende erfaringer med oljefeltutvikling i tidligere prosjekter.

Partner(e)

ENI Norge (65 %) i samarbeid med Statoil (35 %), Sevan Marine ASA, og Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Sør-Korea