Politikk for personvernWATTS WATER TECHNOLOGIES

NETTSTED OG PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDERWatts EMEA Holding B.V. og dets tilknyttede selskaper ("Watts Water", "vi" eller "oss") respekterer ditt privatliv og tar beskyttelsen av personvernet ditt på alvor. Vi vil forsøke å beskytte og nøye oppbevare alle personopplysninger som du gir oss for å bruke våre tjenester. Formålet med denne personvernerklæringen er å tydelig forklare hvordan vi bruker personopplysningene dine, våre anstrengelser for å beskytte dine personopplysninger, rettighetene og alternativene du har til å kontrollere dataene dine og beskytte personvernet ditt. Denne personvernerklæringen vil gi deg informasjon om:

Vi anbefaler deg å lese denne personvernerklæringen nøye og å sjekke den regelmessig når du bruker nettstedet og tjenestene våre.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VIL WATTS WATER SAMLE INN OG BRUKE

Personopplysninger er alle data som identifiserer deg direkte eller i kombinasjon med andre data. Vi samler inn personopplysninger som du gir oss når du bruker nettstedet og tjenestene våre, personopplysninger som vi innhenter automatisk og personopplysninger som vi innhenter fra andre kilder.

Personopplysninger som du oppgir til oss eller som vi innhenter automatisk

Personopplysningene som vi innhenter inkluderer:

 • Kontaktinformasjon og data knyttet til prosjekter og tjenester, for eksempel navn (eller bedriftsnavn), adresse, telefonnummer (eller mobilnummer), e-postadresse og andre personopplysninger som du frivillig
 • Automatisk innsamlede data, for eksempel IP-adresse, type nettleser og operativsystem, programversjon og geografisk plassering. Vi innhenter og genererer også data basert på din bruk av Watts Water-nettstedet (www.wattswater.eu), for eksempel sidene du har besøkt, samt sidene du besøker før og etter at du besøker Watts Water-nettsiden. Vi samler inn disse dataene ved å plassere funksjonelle og essensielle informasjonskapsler.

Du kan selv bestemme hvilke data du gir oss. I noen tilfeller kan vi imidlertid bare oppfylle en forespørsel når vi mottar flere data fra deg, for eksempel telefonnummeret ditt. I så fall vil vi informere deg om dette separat. Hvis du ikke oppgir disse opplysningene, kan det bety at vi ikke kan behandle spørsmålet eller forespørselen din delvis eller i det hele tatt, eller at du kanskje ikke kan bruke tjenestene våre.

Personopplysninger som vi innhenter fra andre kilder

Vi bruker eksterne kilder til å innhente visse personopplysninger. For eksempel Handelskammeret for å samle forretningsdata av avtalepartene.

HVORDAN WATTS WATER BRUKER PERSONOPPLYSNINGER

Watt Water bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • Tilby våre tjenester: vi samler inn dine personopplysninger slik at vi kan tilby deg våre tjenester. Vårt grunnlag for å gjøre dette er utførelsen av avtalen vi har med deg;
 • Kommunikasjon: vi bruker personopplysningene dine for å kunne kommunisere med deg, for eksempel når du kontakter oss eller når du ønsker å utøve en rettighet. Vi bruker også dine personopplysninger til å kontakte deg, for eksempel når vi ønsker å informere deg om våre produkter og tjenester, endringer i våre tjenester eller generelle vilkår og betingelser. Vi har en legitim forretningsinteresse i å kommunisere med deg og å besvare dine spørsmål og forespørsler;
 • Forbedre nettstedet og tjenestene våre: vi analyserer informasjon om hvordan du bruker nettstedet og tjenestene våre for å forbedre brukeropplevelsen for alle besøkende på nettstedet vårt. Denne informasjonen omfatter både forskningsdata og statistikk. Vi har en legitim forretningsinteresse i å analysere denne informasjonen, for eksempel for å kunne løse problemer med nettstedet vårt;
 • Utøve våre rettigheter og oppfylle våre forpliktelser: vi bruker dine personopplysninger til å utføre våre juridiske forpliktelser. For eksempel, for å oppfylle våre skatteforpliktelser. Vi bruker også personopplysningene dine til å forebygge og etterforske svindel eller andre ulovlige eller uønskede aktiviteter. Vi kan også bruke personopplysningene dine til å beskytte eller utøve våre rettigheter eller rettighetene til tredjeparter. Vi har en legitim forretningsinteresse i å gjøre det;
 • Anonymising: vi kan anonymisere personopplysningene dine for å sikre at du ikke lenger er identifiserbar enten for oss eller for en tredjepart. Vi kan for eksempel koordinere produktutviklingen ved å utvikle statistikk basert på anonymisert data. Vi har en legitim forretningsinteresse i å gjøre det.

Våre produkter og tjenester er ment for voksne. Vi innhenter ikke med hensikt personopplysninger for mindreårige (under 18 år), og vi ber derfor om at mindreårige ikke gir oss personopplysninger og ikke bruker våre produkter og tjenester.

MED HVILKE PARTER VIL WATTS WATER DELE PERSONOPPLYSNINGER

Watts Water håndterer dine personopplysninger nøye og konfidensielt. Dine personopplysninger er kun tilgjengelig for Watts Water-ansatte i den utstrekning dette er nødvendig for å levere tjenestene våre, eller hvis vi har et rettslig grunnlag for å gjøre det.

Watts Water deler bare personopplysninger med tredjeparter som Watts Water stoler på. De er våre:

 • Konsernselskaper: Watts Water er en del av Watts Water Technologies Inc. For interne rapporter og sikkerhet og for å optimalisere tjenestene våre, deler vi visse personopplysninger med våre konsernselskaper;
 • Tjenesteleverandører: vi deler personopplysningene dine med våre tjenesteleverandører i den utstrekning dette er relevant. For eksempel for å innkreve betalinger, for å undersøke og forhindre svindel, for å distribuere markedsføringskommunikasjon, for å vise personlig tilpasset reklame, for å optimalisere våre tjenester eller for å analysere data;
 • Myndigheter: vi deler personopplysningene dine med myndighetene i den utstrekning dette er relevant. For eksempel, med tilsynsmyndigheter, domstoler og offentlige organer, i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å forfølge kriminelle handlinger og bedrageri. Vi kan også overføre personopplysninger til myndighetene for å beskytte våre rettigheter og eiendom, eller rettighetene og eiendommen til tredjeparter;
 • Profesjonelle konsulenter: vi deler personopplysningene dine med våre profesjonelle konsulenter i den utstrekning dette er relevant. For eksempel, med våre advokater hvis vi trenger juridisk rådgivning.

HVORDAN OVERFØRER WATTS WATER PERSONOPPLYSNINGER INTERNASJONALT

Watts Water gir dine personopplysninger til tredjeparter som befinner seg utenfor EU. For eksempel til vårt hovedkontor for Watts Water Technologies Inc. i USA. Vi vil bare gi dine personopplysninger til mottakere som håndterer dine personopplysninger konfidensielt og gir riktig beskyttelse i tråd med europeiske standarder, slik at dine personlige data er beskyttet på riktig måte (for eksempel ved å inngå EUs modellkontrakter for internasjonal overføring av personopplysninger som er godkjent av Europakommisjonen).

Hvis du har spørsmål om internasjonal overføring av dine personopplysninger eller de egnede sikkerhetstiltakene som Watts Water har tatt for å beskytte dine personopplysninger, kan du sende en e-post til VP Legal &Compliance EMEA på [email protected].

HVORDAN WATTS WATER BESKYTTER OG LAGRER PERSONOPPLYSNINGER

Watts Water har iverksatt fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Disse tiltakene tar sikte på å sikre den pågående integriteten og konfidensialiteten til dine personlige data, for eksempel ved å sørge for at kun autoriserte ansatte har tilgang til dine personopplysninger. Vi evaluerer og oppdaterer disse tiltakene med jevne mellomrom. Men ingen informasjonssystemer er 100 % sikre, så vi kan ikke garantere absolutt sikkerhet for dine personopplysninger. Vi vil beholde personopplysningene dine så lenge kundeforholdet vårt er nødvendig, med mindre en kortere oppbevaringsperiode kreves av loven eller at dataene ikke lenger er nødvendige for formålene som dataene ble innhentet for. Når vårt kundeforhold til deg avsluttes, vil vi beholde dine personopplysninger i tidsperioden som gjør det mulig for oss å:

 • oppfylle våre juridiske forpliktelser, inkludert juridiske oppbevaringsperioder;
 • etterforske eller forsvare rettslige krav;
 • ta oss av dine spørsmål, forespørsler eller klager; og
 • holde våre registre for analyse og revisjonsformål.

HVORDAN KAN DU UTØVE DINE RETTIGHETER

Avhengig av hvor du befinner deg, har du rett til å få tilgang til eller endre dine personopplysninger, få dem fjernet, begrenset eller overføre dem. Avhengig av hvor du befinner deg, kan du også begrense eller motsette deg at Watts Water behandler dem. Du kan for eksempel motsette deg at vi bruker personopplysningene dine til markedsføringsformål.

Hvis du har gitt ditt samtykke til at vi bruker dine personopplysninger, kan du til enhver tid trekke tilbake dette samtykket.

For å beskytte ditt personvern, sikkerheten og konfidensialiteten til dine personopplysninger, ber vi deg om å sende en kopi av gyldig legitimasjon sammen med forespørselen, der bare navnet ditt er synlig og med de andre opplysningene sladdet.

Du kan kontakte oss når som helst hvis du har spørsmål eller klager om denne personvernerklæringen eller om behandling av dine personopplysninger ved å sende en e-post til VP Legal & Compliance EMEA på [email protected]. Vi er forpliktet til å håndtere dine spørsmål og klager så godt vi kan. Hvis du er av den oppfatning at vi ikke har kunnet hjelpe deg med klagen din, kan du sende inn en klage til den lokale EUs datatilsynsmyndighet.

KOBLINGER TIL ANDRE NETTSTEDER

Vår hjemmeside inneholder flere linker til andre nettsteder. Watts Water er ikke ansvarlig for hvordan disse tredjepartene håndterer personopplysningene dine. Vi råder deg til å lese personvernerklæringen til tredjeparten når du besøker nettstedet sitt for å forstå hvordan denne tredjeparten samler inn og bruker dine personopplysninger.

HVORDAN KONTAKTE WATTS WATER

Hvis du har spørsmål, kommentarer, forslag eller klager angående denne personvernerklæringen eller måten vi bruker personopplysningene dine på, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til VP Legal & Compliance EMEA på [email protected] eller kontakte oss via vår postadresse Strawinksylaan 3099, 1077 ZX, Amsterdam (Nederland).

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen. Datoen nedenfor viser når de siste endringene ble gjort. Vi anbefaler at du sjekker denne personvernerklæringen regelmessig, slik at du er klar over eventuelle endringer. Vi vil ta rimelige skritt for å informere deg om endringer som vil ha en betydelig innvirkning på dine rettigheter.

Siste endring: Januar 2019