Salgsvilkår

Generelle salgsvilkår
Gjelder salg fakturert fra BLÜCHER Metal A/S (Danmark) til kunder utenfor Danmark, bortsett for kunder i Tyskland.

Valid as per 1 January 2020

for danske kunder:
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Gjelder for salg fakturert fra BLÜCHER Metal A/S til kunder i Danmark.

Gjelder fra 1. januar 2020

for tyske kunder:
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Geltend für aus BLÜCHER Metal A/S (Dänemark) fakturierte Verkäufe an Käufer in Deutschland.

Geltend ab 1. Januar 2020