Bærekraftighet

BLCHR_sustainability_sol
BLCHR_sustainability_forest
BLCHR_sustainability_grasst

Vi forstår fullt ut vårt ansvar med tanke på miljøet. Derfor etterstreber vi å minimere utslipp og avfall når vi bruker råmaterialer og energi effektivt. Rustfritt stål som materiale har mange miljøfordeler under produksjon, i bruk og ved gjenvinning.

100 % resirkulerbart

Rustfritt stål er 100 % resirkulerbart til nye materialer og produkter. Det er et giftfritt produkt, som ikke krever noe belegg eller annen overflatebehandling, noe som gjør resirkuleringen enda enklere og renere. Dessuten slipper ikke rustfritt stål ut noen skadelige stoffer i tilfelle brann.

Redusert CO2-utslipp

Transport er en av hovedkildene til CO2-utslipp. Utslippsnivået er avhengig av volumet og vekten på godset som fraktes. Et avløpssystem i rustfritt stål veier bare en tredjedel av et liknende produkt i tradisjonelle materialer, og skaper dermed et mindre CO2-utslipp enn tyngre materialer.

Lang levetid

Rustfritt stål er praktisk talt vedlikeholdsfritt, og har dermed minimale kostnader til vedlikehold og reparasjoner. Produktene i rustfritt stål vil være så gode som nye selv når levetiden til bygningen nærmer seg slutten.

Pressemelding-Avløp I rustfritt stål: En effektiv måte å redusere CO2 utslipp