Bærekraftighet

Plant growing out of a pipe

Vi forstår vårt ansvar med hensyn til miljøet. Det er derfor vi streber etter å minimere utslipp og avfall, samtidig som vi bruker råvarer og energi effektivt. Rustfritt stål som materiale har mange miljøfordeler i produksjon, bruk og resirkulerbarhet.

BLCHR_sustainability_recycle

Bærekraftig rustfritt stål

Rustfritt stål er på mange måter et bærekraftig materiale. Andelen av resirkulert materiale og ikke minst produksjonsstedet er veldig avgjørende i denne sammenheng.

BLÜCHERs rørprodukter er produsert av europeisk stål som består av 65-85 % resirkulert stål. Dermed sparer vi mye på utvinning og transport, og reduserer karbonavtrykket med opptil 50 %.

Et avløpsrør-system i rustfritt stål veier bare en tredjedel av et tilsvarende produkt laget av tradisjonelle materialer (støpejern) og forårsaker mye lavere CO2-utslipp enn tyngre materialer.

Lære mer

BLCHR_sustainability_stainess_cut

Redusert CO2-utslipp

Transport er en av hovedkildene til CO2-utslipp. Utslippsnivået er avhengig av volumet og vekten på godset som fraktes. Et avløpssystem i rustfritt stål veier bare en tredjedel av et liknende produkt i tradisjonelle materialer, og skaper dermed et mindre CO2-utslipp enn tyngre materialer.

Pressemelding: Avløp i rustfritt stål - en effektiv måte å redusere CO2 utslipp 

REACH_chemical free

Kjemisk sikkerhet og resirkulering

Rustfritt stål har også den fordelen at det ikke inneholder kjemikalier og er derfor helt klart et utmerket bærekraftig valg. Samtidig er det restriksjoner på gjenvinning av materialer som inneholder kritiske kjemikalier som ikke er ønsket i de nye materialene. Ingen av disse bekymringene gjelder for rustfritt stål.

 Rustfritt stål vil heller ikke avgi giftige gasser ved brann.

BLÜCHER har derfor en «REACH» (Registration Evaluation Authorization and restrictions of CHemicals) leverandørerklæring, som bekrefter at bedriftens avløpsrørprodukter ikke er registrert i EUs kjemikaliedatabase SCIP, som bedrifter er forpliktet til å registrere seg hos.

REACH-erklæring (EN)

 

Blucher baeredygtighedserklaering document

Bærekraftig og sirkulær produkterklæring for BLÜCHER® EuroPipe rustfritt stål avløpsrør-system

Våre produkter gir mange fordeler både når det gjelder sirkulær økonomi og bærekraft.

Disse fordelene kan lastes ned via vår bærekraftserklæring, som beskriver de mange fordelene med BLÜCHER®EuroPipe i forhold til bærekraft og sirkularitet.

Bærekraftserklæring (EN)

Banner for the 2022 EcovVardis Sustainability Rating

BLÜCHER har en EcoVadis sølvmedalje

BLÜCHER har blitt tildelt en EcoVadis 2022-sølvmedalje som en anerkjennelse for oppnåelse av bærekraft. Med denne anerkjennelsen viser BLÜCHER våre interessenter at vi bryr oss om miljøet, våre ansatte, våre kunder og våre omgivelser, mens Ecovadis evaluerer bærekraftsytelser til selskaper innenfor disse 4 kategoriene: Miljø, Arbeids- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige anskaffelser, og de har gjort det siden 2007.

Med denne sølvmedaljen har BLÜCHER rykket inn på topp 25 % av sine bransjekolleger i bærekraftsytelse.

EcoVadis er den eneste leverandøren av universelle bærekraftsvurderinger på tvers av mer enn 200 bransjer.

Lær mer om EcoVadis

Okobaudat

LCA-dokumentasjon

Som LCA-dokumentasjon for BLÜCHER avløpsrør-produkter kan en generell LCA fra Ökobaudat i henhold til EN 15804 brukes.

Lære mer

Chemical free

Ingen kjemikalier i produktene våre

• Fri for tungmetaller

 • Fri for organiske stoffer

• BLÜCHER er innehaver av en REACH-leverandørerklæring

• Rustfritt stål avgir ikke giftig gass ved brann
RECYCLABLE_SUSTAINABILITY_1366_768px

Resirkulering sparer ressurser*

  • Resirkulerte materialer reduserer et produkts CO2-utslipp med (minst) 50 %
  • Resirkulert rustfritt stål er et rent produkt (inneholder ingen kjemikalier)
  • Kontinuerlig produktdesign gjennom årene skaper store muligheter for resirkulering
  • Rustfrie stålrør har ofte samme eller lengre levetid enn bygningene de blir brukt i, og kan derfor gjenvinnes i mange tilfeller
  • Alle BLÜCHER-komponenter er merket med holdbare etiketter trykket med tekst og fargemerking

 

* Gjenvinning betyr at materialet kan brukes som råstoff med samme egenskaper som originalmaterialet, og dermed potensielt også til et nytt avløpssystem.

save_money_sustainability_1366_768px

Spare penger

• Høy skrapverdi sammenlignet med andre produkter som plast

• Lang produktlevetid

affaldspyramiden_ENG

BLÜCHERs avfallshierarki

Avfallshierarkiet gjør deg mer bevisst på hva som vil skje med avfallet. Med BLÜCHER® EuroPipe-rør er de to mest kritiske stadiene, forbrenning og deponi, helt irrelevante, noe som gjør rørene våre til et miljøvennlig valg sammenlignet med rør laget av andre materialer.

 

  • Forebygging: BLÜCHER® EuroPipe har svært lang levetid
  • Gjenbruk: BLÜCHER® EuroPipe kan demonteres, da det ikke er sveiset sammen og derfor kan gjenbrukes
  • Resirkulering: BLÜCHER® EuroPipe kan smeltes ned igjen, da den består av rent rustfritt stål
  • Forbrenning: Ingen energi er nødvendig for forbrenning, da BLÜCHER® EuroPipe kan resirkuleres for bruk i nye avløpsrør
  • Deponi: Heller ikke nødvendig, da BLÜCHER® EuroPipe kan resirkuleres for bruk i nye avløpsrør

sustainability_press

Mediadekning

Hvis du ønsker å finne ut mer om BLÜCHER og bærekraft, har vi satt sammen en rekke pressemeldinger om hvorfor våre rustfrie stålprodukter bidrar positivt til å redusere CO2-utslipp, sirkulær konstruksjon og resirkulering, og eliminere kjemisk forurensning.

Les pressemeldinger fra BLÜCHER

Instruction for reuse

Instruksjoner for gjenbruk av BLÜCHER EuroPipe dreneringssystem

- Designet for gjenbruk

BLÜCHER avløp er et avløpsrørsystem i rustfritt stål basert på et spiss- og muffesystem, som muliggjør separering for resirkulering.

Last ned instruksjoner for gjenbruk (EN)
17 goals for sustainable development (EN)

FNs bærekraftsmål

BLÜCHER bidrar på mange måter til å nå de bærekraftige utviklingsmålene som er vedtatt av FN.

Lære mer