Bruksvilkår

Bruksvilkårene gjelder Watts EMEA Holding B.V. og ethvert av dets datterselskaps («Watts Industries») nettsteder («Watts-nettsted») og bør leses nøye før du begynner å bruke nettstedet vårt. Ved å bruke Watts-nettstedet godtar du våre vilkår for bruk og datavernregler.

Materialet, informasjonen, programvaren, fasilitetene, tjenestene og annet innhold på Watts-nettsteder leveres «som det er» og «som tilgjengelig» uten garantier av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver Watts Industries alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål og ikke-krenkelse.

Watts Industries garanterer ikke eller gir ingen fremstillinger angående bruken eller resultatene av bruken av materialet, informasjon, programvare, fasiliteter, tjenester eller annet innhold på Watts-nettsteder eller sider tilknyttet Watts-nettsted med tanke på deres korrekthet, nøyaktighet, pålitelighet eller på annen måte. Watts EMEA Holding B.V. gir ingen garantier for at din bruk av materialer, informasjon, programvare, fasiliteter, service eller annet innhold på Watts-nettsteder ikke krenker andres rettigheter og Watts EMEA Holding B.V. påtar seg ikke noe ansvar for feil eller mangler i slikt materiale, informasjon, programvare, fasiliteter, tjenester eller annet innhold på Watts-nettsteder.

Watts Industries garanterer ikke at funksjonene på dette nettstedet vil være tilgjengelige, uavbrutte eller feilfrie, at feil vil bli korrigert, eller at Watts-nettsteder eller serverne som gjør dem tilgjengelige er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Watts Industries forbeholder seg retten til å gjøre endringer i materialet på Watts-nettstedet når som helst, inkludert priser og produktinformasjon, uten forhåndsvarsel og uten forpliktelse til å oppdatere materialet på Watts-nettstedet.

Varemerker og opphavsrett

Dette nettstedet og alt materiale som er innarbeidet av Watts EMEA Holding B.V. på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrettigheter, patenter, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter. Noen av tegnene, logoene eller andre bilder innlemmet av Watts EMEA Holding B.V. er også beskyttet som registrerte eller uregistrerte varemerker, handelsnavn og/eller servicemerker som eies av Watts Industries eller andre.

Du har lov til å laste ned en kopi av materialet fra Watts-nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk. I forbindelse med dette må opphavsretten til det aktuelle materialet respekteres. Bruken av materialet på Watts’ nettsted for kommersiell bruk krever en skriftlig avtale med Watts Water Technologies EMEA.

Begrensning av ansvar

Watts Industries påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade (direkte, indirekte, straffende, faktiske, følgeskader, tilfeldige, spesielle, avskrekkende eller på annen måte) som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke Watts’ nettsteder eller materiale, informasjon, programvare, fasiliteter, tjenester eller annet innhold på Watts’nettsteder, uavhengig av hvilket grunnlag det stilles krav til ansvar og selv om Watts EMEA Holding B.V. har blitt informert om muligheten for slikt tap eller skade, uten begrensning, påtar du (og ikke Watts Industries) seg hele kostnaden for all nødvendig service, reparasjon eller korreksjon i tilfelle et slikt tap eller skade oppstår. Hvis gjeldende lov ikke tillater hele eller deler av ovennevnte ansvarsbegrensning å gjelde deg, vil begrensningene bare gjelde for deg i den grad det er tillatt i gjeldende lov.

Alle spørsmål angående vilkår for bruk bør rettes til:

Watts EMEA Holding B.V.

T: +31 (0)20 26 26 700

E-post: Tom.Haitsma@wattswater.com

Faks: +31 (0)20 26 26 799

Denne erklæringen kan oppdateres fra tid til annen, så vennligst sjekk med jevne mellomrom.