Produktkatalog

Dreneringsløsninger

Rør og rørdeler

Stakeluke

Adaptere

Bend (albuer)

Grener (T-rør/Y-rør)

Klammer og rørklammer

Overganger og reduksjonsstykker

Propper og andre produkter

Pakninger

Muffer

Rette rør

Vannlås

Andre verktøy

Rørkuttere

Gulvsluk og renner

Filtre

Ristverk

Vannlås

Verktøy for sluk og renner

Deksler

Sluk og overdeler med firkantet topp

Sluk og overdeler med trekantet topp

Sluk og overdeler med rektangulær topp (renner)

Sluk og overdeler med rund topp

Nedre og mellomstykker

Underdel MULTI for monteringsett

Monteringsett MULTI

Annet tilbehør

Marint sluk og gjennomføringer

Sluk og overdeler med rektangulær topp (renner)

Sluk og overdeler med rund topp

Sluk og overdeler med firkantet topp

Ristverk

Underdeler

Annet tilbehør

Gjennomføringer

Vannlås

Taksluk

Balkongsluk

Selvfallsluk

Vakuumsluk

Løvfanger

Underdeler

Annet tilbehør

Overdeler