Sluk uten statisk elektrisitet

Vårt avløpssystem gir Dishman, Veenendaal et estetisk utseende med fantastiske ytelser

Resource Image - 03289-Marine m u etiket

Del denne kasusstudien

Industri

Kontorbygg

Kategori

Produkt(er) installert:

Kunde

Produksjonsanlegg for behandling av ullfett

Sted

Veenendaal, Nederland

Omfang

Avløpssystem for en 10 meter høy bygning

Hva kunden trengte

Et avløpssystem som kunne jordes for å hindre oppbygning av statisk elektrisitet.

Løsning

40 og 50 mm BLÜCHER® EuroPipe, bend og vakuumsluk

Resultat (ROI)

Et vakuumsystem bestående av rør, festemateriell og fire taksluk med et estetisk utseende og overlegne ytelser, som ble installert på bare én dag, halve tiden i forhold til et tradisjonelt plastbasert system.

Partner(e)

Dishman Netherlands B.V., Ten Broeke Technische Groothandel og RATEC Installatietechniek