BLÜCHER® valgt for prestisjetungt superfengsel

HMP Berwyn, et nytt kategori C-fengsel for menn, huser 2 100 innsatte

Blucher

Del denne kasusstudien

Industri

Myndigheter & Militære

Kategori

Produkt(er) installert:

Kunde

HMP Berwyn

Sted

Wrexham, Nord-Wales

Omfang

Forsyningsrør for jordstabler både på stedet og ferdig fabrikkert på stativer ved Crown House sitt produksjonsanlegg i Oldbury, samt gulvavløp, standard avløp, og renner for kjøkken og personalets garderobeområder.

Løsning

BLÜCher® EUROPIPE, BLÜCher®-avløp, og BLÜCHER®-renner

Resultat (ROI)

BLÜCHER-PRODUKTER FOR £ 500 000 ble levert til prosjektet for deres holdbarhet og enkle installering.

Partner(e)

Crown House Technology