BLÜCHER®-taksluk for ny og forbedret IKEA

En rask arbeidsprosess utgjorde en stor forskjell i den nye IKEA-butikken i Aarhus, Danmark

Resource Image - 03289-Marine m u etiket

Del denne kasusstudien

Industri

Detaljhandel

Kategori

Produkt(er) installert:

Kunde

IKEA

Sted

Aarhus, Danmark

Omfang

Et komplett avløpssystem og renner som dekker et område på 31 500 m2.

Hva kunden trengte

Hadde behov for et rørsystem som bygger opp under visjonen om å være det mest energieffektive og miljøvennlige IKEA-varehuset i Danmark.

Løsning

BLÜCHER® EuroPipe, BLÜCHER® Roof Drain og BLÜCHER® Channel

Resultat (ROI)

En effektiv installasjon av avløpsrenner og et komplett takavløpssystem bestående av taksluk for takpapp og rør i rustfritt stål.

Partner(e)

Mangor & Nagel A/S, Moe & Brødsgaard A/S og VVS Søberg A/S

Anders Arents
Rørlegger

“Det har vært enkelt for oss å jobbe med BLÜCHERs takavløpssystem i rustfritt stål. Som et eksempel har vi hatt fordelen av ikke å være avhengig av fullstendig tørre materialer. Dessuten er det ingen ventetid når skjøtene er klare. Fordi materialene er de samme som i en tradisjonell avløpsløsning i rustfritt, er de stort sett lett tilgjengelige dersom det blir nødvendig å gjøre endringer underveis i prosessen. Disse faktorene har gjort det å jobbe med systemet til en positiv opplevelse.”