Samsvarserklæring og grønt pass for dreneringsprodukter

BLÜCHERs produkter oppfyller de strengeste standarder. Nednefor finner du samsvarserklæringer og grønne pass for produktene våre.

Filene er tilgjengelige som PDF for nedlasting eller utskrift.

avvanningssystemer

Grønt pass
BLÜCHER avvanningssystem i rustfritt stål
i henhold til IMO resolusjon MEPC. 197(62)

Avløp og renner

Samsvarserklæring
Takavløp og gulvavløp, industrielle avløp& renner for innvendige installasjoner
i samsvar med EN 1253

Industrielle avløp

Samsvarserklæring
Fettutskillere
i henhold til EN 1825-1

Renner og kjøkkenrenner

Samsvarserklæring
Dreneringsrenner for kjøretøyer og fotgjengerområder
i samsvar med EN 1433

Rør og rørdeler

Ytelseserklæring
BLÜCHER®EuroPipe, rør & beslag
i samsvar med EN 1124

Rør og rørdeler

Grønt pass
BLÜCHER® EuroPipe, rør & beslag
i medhold av IMO resolusjon A. 962

Rør og rørdeler

Sikkerhetsdatablad
BLÜCHER®EuroPipe, rør & beslag

Gjennomføringer og koblinger

Samsvarserklæring
Sveisede gjennomføringer

Gjennomføringer og tetningsenheter

Samsvarserklæring
Ikke-sveisede gjennomføringer

Paller

Behandling av tremateriale for emballasje
Sertifikat for produsering av tremateriale for emballasje

Paller

Treemballasje-materialer behandling
varmebehandling sertifikat