Samsvarserklæring og grønt pass for dreneringsprodukter

BLÜCHERs produkter oppfyller de strengeste standarder. Nednefor finner du samsvarserklæringer og grønne pass for produktene våre.

Filene er tilgjengelige som PDF for nedlasting eller utskrift.

Green Passport - BLÜCHER Stainless Steel Drainage System in pursuance of IMO Resolution MEPC. 197(62)

avvanningssystemer

Grønt pass
BLÜCHER avvanningssystem i rustfritt stål
i henhold til IMO resolusjon MEPC. 197(62)

Declaration of Conformity - Roof drains and floor drains, industrial drains and channels for inside installations in accordance with EN 1253

Avløp og renner

Samsvarserklæring
Takavløp og gulvavløp, industrielle avløp& renner for innvendige installasjoner
i samsvar med EN 1253

Declaration of Conformity - Grease separators in accordance with EN 1825-1

Industrielle avløp

Samsvarserklæring
Fettutskillere
i henhold til EN 1825-1

Declaration of Conformity - Drainage channels for vehicular and pedestrian areas in accordance with EN 1433

Renner og kjøkkenrenner

Samsvarserklæring
Dreneringsrenner for kjøretøyer og fotgjengerområder
i samsvar med EN 1433

Ytelsesdeklarasjon - EuroPipe

Rør og rørdeler

Ytelseserklæring
BLÜCHER®EuroPipe, rør & beslag
i samsvar med EN 1124

Green passport - BLÜCHER® EuroPipe, Pipes and fittings in pursuance of IMO Resolution A.962

Rør og rørdeler

Grønt pass
BLÜCHER® EuroPipe, rør & beslag
i medhold av IMO resolusjon A. 962

Safety Data Sheet - BLÜCHER® EuroPipe, Pipes and fittings

Rør og rørdeler

Sikkerhetsdatablad
BLÜCHER®EuroPipe, rør & beslag

Declaration of Conformity - Welded penetrations

Gjennomføringer og koblinger

Samsvarserklæring
Sveisede gjennomføringer

Declaration of Conformity - Non-welded penetrations

Gjennomføringer og tetningsenheter

Samsvarserklæring
Ikke-sveisede gjennomføringer

Declaration

Paller

Behandling av tremateriale for emballasje
Sertifikat for produsering av tremateriale for emballasje

Declaration

Paller

Treemballasje-materialer behandling
varmebehandling sertifikat